CoachingVaak worden we na levensgebeurtenissen of keerpunten in onze carrière geconfronteerd met vragen en keuzes. Onze familie- en vriendenkring kan een luisterend oor bieden en helpende oplossingen aanreiken. Soms zijn de adviezen uit  onze omgeving niet toereikend om tot een oplossing te komen. Een coachingsprogramma kan hierbij helpen. Een onpartijdige professionele coach is iemand die anderen faciliteert in hun vragen en  hen begeleidt naar  nieuwe perspectieven en haalbare acties.

Onderwerpen


De onderwerpen waarmee ik met mijn cliënten werk zijn zeer gevarieerd. Ik werk met cliënten waarbij  niet-neurotypisch diagnosen zijn gesteld (autismespectrum en ad(h)d). Cliënten die in  hun werk  meer zichtbaarheid willen en  zich assertiever willen uiten. Cliënten die vroegere (werk)scenario’s waarin ze te maken hebben gehad met toxiciteit uit willen werken, om vooruit te komen. Ook heb ik klanten gefaciliteerd voor meer praktische onderwerpen zoals train-de-trainer programma's en presentatietechnieken voor hun aankomende (media)presentaties.


Methodologieën


Ik zet mij in om mijn cliënten te helpen tot nieuwe inzichten en besluiten te komen. Hiervoor gebruik ik de systemische werkmethodiek, the Art of Hosting methodologieën, transactionele analyse, kernkwaliteiten en theater-werkvormen. 

unsplash