Herstelbemiddeling


Conflicten, wij krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Soms is een conflict zo geëscaleerd dat men onder begeleiding in gesprek moet om er weer uit te komen. Cliënten kunnen ook vooraf vaststellen dat een relatie, van welke aard dan ook, eindig is waarbij  alleen de zakelijke afhandeling wenselijk is onder begeleiding van een neutraal persoon. 


Soms is de reden voor herstelbemiddeling  een ander perspectief krijgen op ieders verhaal rond een voorval. Een voorval waarin men zich (nog altijd) machteloos voelt en behoefte  heeft, naast de feiten, ook de gevoelens en gevolgen aan de ander kenbaar te maken om vrijer in  het leven te kunnen staan. 


Gesprekken in herstelbemiddeling vinden op een neutrale locatie plaats. 


unsplash